Uwaga!

Zwróć ważną uwagę na to, że króciec powrotu wody umieszczony jest na samym dole kotła. Odległość pomiędzy króćcem zasilającym (górnym), a powrotnym (dolnym) wyznacza wysokość wymiennika. Kotły, które mają króciec powrotny umieszczony nad podłożem np. 50cm, mają niskie wymienniki, tym samym nie jest on w stanie odebrać ciepła wyprodukowanego przez palnik. Znaczna część tego ciepła uchodzi do komina i jest bezpowrotnie stracona. Są to tzw. straty kominowe, które mają największy udział w ogólnej sprawności kotła. Temperatura takich spalin znacznie może przekraczać 300 st C. W kotłach o wysokiej sprawności  powyżej 90% temperatura spalin nie powinna przekraczać 150 St C. Oznacza to, że sprawność takiego kotła jest o wiele niższa, co zwiększa w znacznym stopniu zużycie paliwa. Strata paliwa może nawet dochodzić w przypadku kotłów o niskich sprawnościach, które mają małe wymienniki, nawet do 3 ton np. w postaci węgla groszku. W przeliczeniu kwotowym można stracić więcej niż 2000zł na sezon. Prosty rachunek, 10 lat eksploatacji takiego kotła to dodatkowy wydatek ok. 20 tysięcy zł. !!! Prosty przykład: kupując kocioł np. za 6000zł, którego sprawność jest niska np. 80%, przeliczymy do na okres 5 lat. Duże prawdopodobieństwo jest, że taki kocioł stalowy więcej nie wytrzyma. Z racji niskiej sprawności można spalić dodatkowo nawet paliwa np. groszku za kwotę 10 tyś zł. Dodając do tego cenę zakupu kotła daje nam kwotę 16 tyś zł. Podzielić tą kwotę przez wartość 5 lat daje nam amortyzację roczną w wys. ok. 3 tyś. zł. To wartość olbrzymia. Warto zatem zastanowić się nad kupnem kotła o bardzo wysokiej sprawności i długoletniej trwałości np. 20 lat i więcej. Kotły żeliwne mogą sprostać takim wymaganiom!              Powrót, kliknij żółty przycisk.

CENTRUM INSTALACJI SP. Z O.O.

ul. Mikołowska 116 B

 32 422 10 77,    33 500 00 21

info: 500 037 800,  500 037 801

primus@primus-eco.pl